باتری لپ تاپ

باتری لپ تاپ

باتری می تواند انرژی مورد نیاز را برای دستگاه ذخیره کند تا بتوان از دستگاه بدون نیاز به اتصال به برق استفاده کرد. باتری یک قطعه شیمیایی است که با استفاده از سلول گالوانیکی (برقی) انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می کند.
سلول یک قطعه بسیار ساده است که از دو الکترود (آنود و کاتود) و یک محلول الکترولیت تشکیل شده است. باتری ها از تعدادی از سلول های گالوانیکی تشکیل شده است.
باتری یک قطعه ذخیره سازی الکتریکی هست. همانطور که تغییرات شیمیایی در باتری انجام می شود، انرژی الکتریکی ذخیره و آزاد می شد. در باتری های قابل شارژ این فرایند می تواند چندین بار تکرار شود. باتری ها صد در صد کارایی ندارند. مقداری از انرژی باتری در اثر گرما و فعالیت های شیمیایی که در زمان شارژ و دشارژ انجام می دهد هدر می رود.

باتری لپ تاپ به ۵ دسته تقسیم می شود:

باتری لیتیوم یون

باتری نیکل کادمیوم

باتری نیکل متال هیدرید

باتری لیتیوم پلیمری

باتری هوشمند

باتری لپ تاپ یک محصول وجود دارد.